Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 90

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

90

ZALOŽ(i;NI ČASOPISŮ MU8EJNÍmr.

formuluje se účel musea i listu slovy zvláště krásnými. 4

Již 23. února 1826 oznamoval purkrabí František Antonín hr. Libštejnský z Kolovrat Kašparu ze Šternberka, že došlo povolení k vydávání dvou časopisů musejních, s výslovnou klausulí co do přísného censurování jejich.5 Hrabě Kašpar ze Šternberka zpravil Palackého, jenž té doby dlel za archivními studiemi ve Vídni, o došlém povolení, a když od něho 14. května 1826 obdržel nové podání o plánu a technických podrobnostech obou listů, nabídl mu officiálně redakci a s ní spojené práce administrační. Palacký nabídku přijal; dne 15. května 1826 byl formálně jmenován redaktorem obou časopisů a podřízen redakčnímu komitétu, v němž zasedal Dobrovský, professor MiIlauer a professor Steinmann.

4 ,Das bohmische Museum soli meiner Ansicht nach sich nicht damit begnligen, in seinen Sammlungen und der Bibliothek der heranwachsenden Generation Mittel zu ihrer vollstandigeren Ausbildung darzubieten: es soli vielmehr dem Geist der ganzen Nation eine Richtung beibringen, nach Erwerbung nlitzlicher Kenntnisse zu streben, es soli den Trieb zu einer hoheren Bildung erwecken, von dem spekulativen zu dem praktischen Wissen leiten, dic Aufmerksamkeit der Menschen al1er Stande zu demjenigen wenden, was dic Natur zur Veredlung, der Kunstfleisz zur Verbesserung im Vaterlande darbietet, es soli das Ehrgeflihl der Nation durch Erinnerungen an die Vorzeit zu einem Streben nach hoherer Vervollkommung erregen, mit einem Wort, die zeitgemasze Ausbildung der Nation lOrdem.' (Korrespondence a zápisky II, 251.)

5 ,Dass bei den aufzunehmenden Aufsatzen eine umsichtige und strenge Censur eintrete und dass jene Aufsatze, welche sich auf politische Verhaltnisse in geschichtlicher oder irgend einer andem Hinsicht beziehen, ohne hochortige Beistimmung zum Drucke nicht zugelassen werden dUrfen.' (Korrespondence a zápisky II, 252.)

[na začátek stránky]