Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 67

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALACKI:;flO žlwn A STYKY SPOL. V I'HAZE 1823-1848. 67

Vychovatelství v rodině Ahsbasově, důvčrný styk s hrabaty Šternberky, české jazykové hodiny u knížete Karla Schwarzenberga a kněžny Auerspergovy otevřely mu přístup do nejskvělejších salonů pražských. Navštěvoval často barona Astfelda v pražské domácnosti i na trojském zámečku; bavíval se s rytířem Rittersberkem, zaníceným sběratelem národních písní, i s baronem Stentschem, který rozděloval svůj zájem mezi finanční akce a studia historická; býval vítán u bankéře Dessauera i proslulého lékaře doktora Helda. Rodina fiirstenberského hospodářského rady Ebena nalezla v Palackém oddaného přítele, mladistvý krasavec Karel Egon Ebert, slavený pro epickou skladbu ,Wlasta', stal se důvěrným druhem Palackého.

Mladý Ebert zavedl Palackého i do rodiny bohatého advokáta a velkostatkáře dra Měchury, důsledného konservativce a ctitele aristokracie i zřízení patrimoniálního; seznámil jej s mladým Leopoldem Měchurou, rozmilým společníkem a nadaným hudebníkem, i s jeho dvěma sličnými sestrami, z nichž Antonii sám miloval. Též na Palackého působila zprvu Antonie hlubším dojmem, záhy však stala se Teresie jeho osudem. Od října r. 1825 často docházíval do graciosního paláce kdysi Mac Nevenova, náležejícího Měchurovům, a tam s Teresií, kterou od dubna r. 1826 uvědoměle miloval, trávíval večery; Teresie ,harfovala', Palacký provázel ji na klavír. Stručné a kusé, leč krajně upřímné a hodnověrné záznamy ,Každodenníčku'9rýsují namnoze smocným citovým vzrušením rozvoj hluboké náklonnosti Pala 9 Korrespondence a zápisky l, 118 a násl.; srovnej i uvedenou stať Riegrovu a črtu M. éervinkové-Riegrové, ,Před sňatkem Palackého', ve ,Světozoru' 1886.

6*

[na začátek stránky]