Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 62

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

HLAVA TŘETÍ.

FRA1VT. PALACKÝ V LETECH I82J-I848.

NAPSALI ARNE NOVÁK A JOSEF PEKAŘ.

1.

Palackého život a styky společenské v Praze v letech 1823-1848.

Dne ll. dubna 1823 přišel pětadvacetiletý FRANTIŠEK PALACKÝ do Prahy. Odborná historická studia a vřelé náklonnosti literární přivedly učeného a ctižádostivého mladého muže do nového ústředí společenského, kdež uvítalo jej vlídné a obětavé přátelství obou duševních vůdců národního hnutí obrozenského: Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna. S Jungmannem byl Palacký patrně v písemních stycích od dob ,Počátků českého básnictví', s Dobrovským seznámil se již za vídeňského pobytu r. 1820. Oběma platily jeho první návštěvy v Praze. Hned o polednách po svém příjez.du do Prahy vyhledal Jungmanna a strávil s ním a s jeho přátelskou družinou ostatek dne; nazítří navštívil Dobrovského. ,Každodenníček' zaznamenává pak pečlivě, kterak studia v bibliothece a návštěvy musea střídaly se s obědy u Jungmanna, II Svobody a bratří Preslů, jak Hanka a Macháček provázeli nového druha Prahou.!

1 Fr. Palackého Korrespondence a zápisky I, 85, 86.

[na začátek stránky]