Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 61

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

,LABYRINT 'iLÁ Vy'. POSLEDNí VERŠE.

61

čině vzdává mu povolaný soudce Jaroslav Vrchlický právem svrchovanou chválu: ,Uvedení forem těchto do poetiky české zdařilými vzory jest básnický čin, jejž započísti lze v platnou zásluhu oběma těmto nespravedlivě zapomenutým básníkům: Vocelovi i Douchovi. Můžeme říci, že Vocelovi se formy, které si vyvolil, podah\y celkem plynněji a hravěji než Douchovi, kdež vyznívají při veškeré snaze trochu toporně a těžkopádně. Bylo to vždy obohacení české poetiky dosavadní, otevření nových drah, kde mohl se jazyk vzdělávati k větší stálé pružnosti a ohebnosti. Formální ty pokusy zasluhují ocenění a uznání'.6

Prací formalisty jest též poslední čin Vocelův, vztahující se k poesii, jazyková a veršová revise ,P ř emys lov c ů' r. 1862, jež dala čtenářstvu knihu nejen rozšířenou o šest básní a naopak zkrácenou o několik prázdných romancí, nýbrž i formálně úplně přebásněnou. Ale východisko těchto pronikavých změn, jak prozrazuje zmínka v předmluvě, není básnické; Vocel nevěří, že ,Přemyslovci' budou příštími generacemi posuzováni jako dílo tvůrčího umělce, nýbrž jako práce professora literatury české na vysokých školách.

6 Na m. UV. str. 30.

[na začátek stránky]