Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 57

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

,LABYRINT SLA Vy.' POSLEDNÍ VEHŠE,

51'

pírající počne své dilo negace; Jan se od něho dovídá, že jeho otec, nadšený vůdčí muž katolický, padl rukama Táborův, a proto zděšeně odhazuje dosavadní smysl životní: službu ideji husitské. Duchamor doufá nyní úplně jej získati pro sebe na cestě za fantomem slávy. Lstnému zloduchovi nepodaří se však jeho plán, ani když ve stopách staré lidové pověsti o Faustovi nešťastného svěřence zavede k hluboké a zároveň prázdné disputaci učených mistrův, ani když mu ukáže pražskou imitaci Auerbachova sklepa z XV. věku; Jan Kutenský z veselého reje divokého světa prchá k tichému hrobu matčinu a básník Vocel z barvitého historického realismu rozmarně nakreslených středověkých scén k rytířské sentimentalitě elegických partií ,Přemyslovců'.

Unylá Ludmila, schovanka matky Janovy, vkročí u hrobu matčina do osudů rekových, a čtenář od prvního okamžiku, kdy dívka se objeví, jest jist, že tato andělsky krásná, andělsky ctnostná, andělsky nudná panna Jana vysvobodí. Není jako Markétka slastná past nastřežená Duchamorem, nýbrž pravý posel boží na zemi; miluje Jana, než nikoli nevinnou smyslností Markétčinou, nýbrž s bezkrevným spiritualismem Klopstockovských milenek. Chce jej zachrániti a užívá k tomu všech sevšednělých prostředků rytířských povídek i všech vznešených frasí katolických modlitebních knih. Duchamor tuší její snahu a odvádí Jana na dalekou pout dávnověkostí slovanskou, která má svrchovaně vznítiti jeho ctižádost. Drahocennou šťávou omladne Jan jako Faust v čarodějné kuchyni. Jeho cesta do minulosti však passivní svojí meditací blíží se spíše Childe Haroldově pouti nežli soustavě duchovních dobrodružství v II. dile Fausta. Childe Haroldovské motivy vystupují tu v mo-

[na začátek stránky]