Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 54

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

54

,LABYRINT SLÁVY'. POSLEDNÍ VERŠ~:.

vzdorující Plzně, pronese delší deklamaci o budoucí slávě v dějinách a komanduje k útoku: husitské boje jsou tu souzeny přecitlivělým srdcem lyrického pathetika. Rozdíl pojetí sdružen jest s rozdílem slohu. Čelakovský volil pádný, dlouhý, šestistopý verš ryze epický, jehož důraznost stupňují štěpné rýmy sudé většinou ženské, v energických trochejích duní takřka kolesa válečných vozů husitských - Vocel střídá čisté verše trochejské s nepodařenými řadami daktylotrochejskými, rýmy sdružené s rýmy postupnými a dospívá tak k rýmované próse, působící spíše dojmem falešné strojenosti než zvukové malebnosti.

IV.

,Labyrint slávy'. Poslední verše.

Bá~nický cyklus Vocelův dovršuje se r. 1846 rozměrnou skladbou poetickou, v níž jako v umělém tkanivu soustřeďují se veškeré nitky předcházejících jeho prací veršových, ,L aby r in tem s I á v y'. I tu skrývají se za historickými nebo polohistorickými ději ideje soudobé, i tu mluví osoby vzkřÍšené spíše suchým důmyslem historikovým nežli tvůrčí obrazností básníkovou tendenčním způsobem moderním. Také tentokráte Vocel vyhrotil svoji skladbu v důraznou didaktickou lekci národu duševně se obrozujícímu, též zde přesně vyložil svůj poměr k současnému vlastenectví. Též v ,Labyrintu slávy' 80uvisela volba líčeného ovzduší s odbornými zájmy spisovatelovými, i v detailech této skladby osvědčil Vocel své podrobné vědění archaeologické a kulturně historické a projevil vytrvalost tradic svého rodného města.

[na začátek stránky]