Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 46

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

46

,PŘEMYSLOVO!. '

Milánu r. 1158, k němuž .i V ,Přemysl ovcích' obracel pozornost a podiv. Jako takové národní rytíře, skrývající pod pancířem ,něžnou lásku k ženě, zbožné křesťanství a hrdinnou udatnost', Vocel zobrazil reky svojí sbírky ,Přemyslovci'. Přirozeně zvolil i básnickou formu, která podle názoru jeho doby úplně odpovídala středověkému romantismu: romanci rytířskou.

Ve stopách koncisních rytířských skladeb Schillerových, které pod pevným krunýřem dějovým chovají vždy poučku mravní, často až triviálně všeobecnou, jala se starší i mladší romantika německá básnicky zpracovávati možné i nemožné látky středověké formou romance. Od Schleglův a Tiecka až k Fouquéovi a švábské škole básnické rytířská romance prožívá málo úspěšný vývoj: psychologické pojetí lásky a zbožnosti se sice prohlubuje, ale životní pravděpodobnosti stále ubývá; rytíři jsou neohroženější a neohroženější, obludy a hrůzy, s nimiž podstupují boje, strašnější a strašnější, zkoušky odvahy a lásky krutější a krutější, sličné rytířské dámy stále nyvější a ubledlejší. Tento romantický svět nikoliv z masa a krve, nýbrž, jak se právem posmíval Heine, ze železa a citu, přenáší na českou půdu v letech dvacátých Jan z Hvězdy, typický zástupce rytířské romance u nás; Vocel, jenž v ,Přemysl ovcích' vstoupil v jeho stopy, nedostihl tu většinou prosté pádnosti a stručné malebnosti Markových nejzdařilejších romancí.

Zbásnil-li křesťanské údobí vlády Přemyslovcův Vocel ve slohu rytířsko-romantickém, zvolil pro zobrazení českého pohanství barvy z obou hlavních podvržených památek rukopisných, jichž byl podrobným znatelem a nadšeným obdivovatelem. Nestavěl jich

[na začátek stránky]