Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 42

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

42

VOCELŮV ŽIVOT. JEHO NOVELLI8TIKA.

,Das Trauerspiel' (1833) a romantické básně ,Der Se e fti r s ť (1834) jsou tu nejhojněji zastoupeny historickénovelly ,Der letzte Orebiť (1832), ,Der Malt h e ser ode r der R li c k w e g des Leb e n s' (1832), ,Die Burg Buchlau' (1832), ,Der Krystallograf' (1834) a ,Der Alchymisť (1838). Některé dodatečně Vocel přeložil do češtiny a vydal v ,Květech', kdež představují se jako součástky řetězce historicko-romantické novelly české, jak ji pěstovali Tyl, Chocholoušek a Jan z Hvězdy. ,Poslední Orebita' a ,Hlatipis e Cl . jsou z prací těch nejen nejznámější, nýbrž i nejrázovitější.

V ,P o s led ním O r e bit o v i' se Vocel přenáší do historického údobí, k němuž se vrátil na konci cyklu ,Meč a kalich' a v prvních scénách ,Labyrintu slávy', do doby posledního, zmírajícího táborství. Slučuje pod praporem Jana Korvína myšlenku husitského bratrství a jihoslovanské svobody, reminiscence na českou historii i srbské zpěvy národní. Hlavní však zájem této novel1y bez složitější zápletky soustřeďuje se na krajinná líčení uherské pusty v noci, mezi šumem rákosí a pod plavým svitem měsíce, v barvách ponurých, v konturách ztrhaných: Vocel znal tuto scenerii z vlastního poznání, bylť tehdy právě vychovatelem u hraběte Pallaviciniho v Uhrách.

Archaeologa, dějepisce umění, spekulujícího přírodního filosofa projevuje novella ,H 1 a tip i s e c', kterýžto podivný termin jest překladem německého názvu .,Der Krystallograf'. Scenerie Rudolfovy Prahy, vnitřky alchymistických laboratoří, přijímací síně ve vynikajících domech, lidová rušná shromáždění, krojové jednotlivosti líčeny jsou tu zevrubně jako později v ,Labyrintu slávy'

[na začátek stránky]