Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 40

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kách gymnasia píaristského v Praze, dílem pří slav·nostech domácích dostalo se šírokého fora. Zachovala' se nám z ní společenská píseň ,K r v očí š e' v běžném' slohu tehdejší vlastenecké deklamace, sdružující oslavu české révy a jejího dárce Karla IV. s nadšením slovan-'

[na začátek stránky]