Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 390

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

390

VACLAV ŠTULC.

Kdekoliv později, ať politicky, ať literárně, ať polemicky nebo přátelsky setkává se kulturní náš život s Václavem Štulcem, vždy jej shledává v černé sutaně se svazkem. ,Blahověsta' v ruce.

Tol poslední etapa epigonské didaktiky v Čechách za doby ptedbřeznové.

[na začátek stránky]