Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 39

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VOCELŮV ŽIVOT. VLIVY KUTNOHORSKÉ.

39

jen místy a v podružnostech dotkly se gotického rázu starobylé residence mincmistrův a šepmistrů; na arkýřích vzdušných chrámů i na štítech a baldachynech nákladnických domů, v kamenných sadech lupenů, kytic a fiál dřímalo neporušené kouzlo pozdní gotiky, připomínající klassickou dobu ,českého Norimberka', kdy na úzkých ulicích a nes četných pláccích mísili se panoši královi s horními maršejdníky a knapy, kdy štajgéfi a haštpéfi sváděli četné půtky s kameníky a parléři, a kdy bohaté měšťanstvo o závod s horními hofmistry a mincmistry zakládalo kaple a oltáře. Tento pronikavý dojem středověkého města, který v mladistvém Vocelovi rozvíjel spíše archaeologický smysl pro historickou malebnost než ideový zájem o skryté sily, jež ovládají dějiny, mísil se s hlubokou elegičností rozptýlenou nad městem. Hory Kutné byly již tehdy městem mrtvým: pregéřství zaniklo již v XVII. věku, pruská okkupace a hrozné požáry ochudily měšťanstvo v století XVII!., a první léta nového věku byla tudíž dobou svrchované hospodářské a veřejné tísně.

Dvojí tuto náladu čerpanou z domácího ovzduší, půvab středověké pitoresknosti a historické elegičnosti, živil Jan Erazim Vocel též horečným čtením, které vedle romantické novellistiky se zvláštní zálibou klonilo se k hojnému kronikářství rodného města. Charakteristický jest zajisté častěji uváděný při běh, že Vocel jako hošík dlouhé dny trávil nad iniciálkami a miniaturami Bible Kutnohorské z r. 1489, ,v jejíchž illustracích obráží se plně život, kroj a zbroj doby gotické a ozývají se ještě reminiscence na válečnictví husitské'. (K. Chytil na uv. m.) Dojmy ty ozývají se i v literární produkci gymnasisty Vocela, jíž dilem na veřejných zkouš-

[na začátek stránky]