Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 378

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

378

BA.1KY ZAHRAlJNÍKOVY.

Na tuto jasnost kladl hlavní váhu, proto vytýkal sol,lčasně psaným bajkám rázovitého filosofa a přítele Bolzanova a Palackého, Františka Schneidra,5 ptíIišnou hloubku a nedostatek zřetelné pointisace.

Bajky Zahradníkovy nejsou bajky pro děti; jsou to drobné schránky vzácné životní moudrosti pro duchy zralé a mužné. Filosof, jenž poznal nicotu činů lidských a jenž prohlédl, že hloupost a obmezenost jsou hlavními motivy mnohého jednání, účtuje tu se životem. Hrubí požitkáři, sebevědomí obmezenci, tupí hlupci, služebníci hodiny a chvíle jsou napadáni ostrými hroty těchto dobře kalených střel, jež letí jistě a nevinně, jako lehký pták brázdící vzduch.

v.

Didaktika vstupuje do služeb zpátečnických: Karel Vinařický a Václav Stule.

Sledovali jsme cesty básnického epigonství v Čechách od dvacátých do čtyřicátých let a nalézali rozličné jeho stíny i odstíny. Zbývá všimnouti si poslední jeho fase, kdy epigonové se mnohonásobně stávají nebezpečím rozvoje literárního, prázdným, ač virtuosním formalismem, úzkostlivým konservativismem, jenž brání se úporně novým duchovním směrům, nicotnou povídavostí, která. upadá až v dětinskou žvatlavost. Zaují r) Zahradník zmiňuje se o nich v Iistč Vinařickému dne 19. ledna 1832, viz uvedené vydání korrespondence Vinařického, I, str. 243. Schneidrovy bajky ,Pravda v obrazích' přeložil r. 1850 J. V. Rozum. (1824 -1858); i jinak tíhla literární činnost tohoto paedagoga a vydavatele k bajce: r. 1854 vyšel jeho překlad fabulí Lessingových, r. 1850 v úpravě pro mládež ,Ezop, mudřec v otroctví'.

[na začátek stránky]