Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 36

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

HLAVA DRUHÁ.

JAN ERAZIM VOCEL JAKO BASNÍK.

NAPSAL ARNE NovÁK.

1.

Vocelův život. Jeho novellistika.

Pokolení vyrůs,tající v dobách malých myšlenek a malých činů se zvláštní zálibou vyhled;lvají nasycení svojí zj~třené touhy po velikosti v časové nebo mistn.í dálce. Obklopena jsouce seslabeným a nicotným životem, nalézají v dějinách život zvýšený a. slavný; s výrazem únavy pohlížejíce na malicherné živoření nepatrných oi)čanů, větí, že jen v historické mlze šeří se mohutné postavy reků.. Co jim úplně schází v ptítomnosti, to kladou do minulosti a tak s mělkým slohem rndlé exist~nce sdružují slepé téměř uctívání hrdinství dějinného.

Tímto zákonem psychologie národní vysvětluje se krajní rozvoj literárního a uměleckého historismu v Čechách za let čtyřicátých, jež jsou dobou svrchované mdloby a malosti životní. Tehdy učí ředitel pražské akadernie malířské Kristian Ruben své žáky prom~ňovati válečné i lyrické výjevy českých kronik ve vy.chrtlé kartony a přeplněná plátna; tehdy dramatikové

[na začátek stránky]