Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 359

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VACLAV RÁB.

35'>

vějšího vychování i skvělého nadání, sběhl se studií a oddal se nečinné snivosti a fragmentárnímu spisovatelství. Rodina, přátelé, příznivci snažili se získati jej pro praktický život, ale marně; Václav Ráb pokládal každé úřední postavení za ti"žké a zbytečné jho. Posléze podařilo se spoutati toho nespokojeného ducha podřízeným postavením v kanceláři finančního úřadu; než po dvou letech čtyři a třicetiletý básník zemřel.

V. Ráb vystoupil jako německý spisovatel s dílem charakteristicky nazvaným ,P han t a s i e e i nes M i s srn u t i gen' a epigonem německé lyriky zůstal i v českém básnictví, pro něž byl dosti pozdě získán J. Vlčkem Vlčkovským. Nejen tóny Mathissonovy, které již vrstevnici nalézali v ,Smíšených básních' Rábových, nýbrž i ohlasy švábské školy básnické zaznívají knihou. Václav Ráb jest předem sentimentální krajinář pochmurných a děsivých scenerií: maluje v zsinalých barvách první šeření se měsíce nad troskami hradu a nad opuštěným klášterem; chytá ve verších šedé páry stoupající z lesu po bouři; kreslí ostrými liniemi vrby sklánějící se nad hrobem mladé pěvkyně nebo lesnatou krajinu ponuře hledící na pohřební průvod jinochův. Někde oživuje tyto příšerné scenerie balladickými postavami: v osamělém chrámě naříká jeptiška otcem prokletá a vzpoll1íná své marné lásky; v měsíční záři, klouzající větvemi starých topolů, zjevuje se skalní jeskyně sespící dívkou; milenka zoufá na břehu jezera nad usmrceným milencem. Z těchto krajinářských nálad rodí se jako v staré skotské poesii romantické ballady, vážené ze středověkého rytířství, ze slovanského pravěku, z dějin Pfemyslovců, z ovzduší rukopisných podvrhův i ze starokřesťanských legend, hned s příklonou k vampyrismu

[na začátek stránky]