Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 357

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

J. HERZOG A J. KOCIÁN.

357

Tak lze typicky charakterisovati básnickou povahu epigonského verš ovce doby restaurační dvěma stadivývoje: v mládí zoufalý a vášnivý citlivustkář s elegickými zálibami pro hřbitovy, zříceniny, osamělá jezera; v stáří rozvážný didaktik vyrovnané, laciné moudrosti životní, která podporuje nejen společenský řád, nýbrž i trávení a početný vzrůst rodiny.

I.

Od klassicismu k romantice: Jan Herzog, Jan Kocián, Václav Ráb, František Turinský a Karel Simeon Macháček.

Téměř současně s ,Básněmi' Jana Kollára a ,Smíšenými básněmi' Františka Ladislava Čelakovského, kde v prvních charakteristických obrysech se rýsovaly veliké individuality mladých autoru, vyšly dva drobné svazečky ,Básní', jichž skladatelé i jmény jsou dnes naprosto neznámi. Jsou to někdejší redemptorista, pozdější žurnalista JAN HERZOG 1 a učitel evangelické školy sobotišťské JAN KOCIÁN. Jako šťastnější jejich současníci, Kollár a Čelakovský, trpí i Herzog a Kocián rozporem mezi dožívajícím klassicismem a modernějším novoromantismem; kolísají mezi vzory antickými i současnými, zkoušejí svoje síly na rozměrech antických i na volnějšíc~ formách románských, střídají vyrovnaný idy1lism s pohnutou elegičností, kladou vedle bohoslovného pathosu vroucí erotiku. Oba překládají Horatia, oba napodobí rozměry i náměty Klopstockovy, ale oba odklá 1 Psal též pod jménem Jan Vladyka nebo Jilemnický; je-li vskutku autorem podivné knížky ,H y a cin t hy', kterou mu JunRmann připisuje, není jisto.

[na začátek stránky]