Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 233

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

V ÁCLA V FILÍPEK.

23-

zvykl si hleděti na písemnictví jako na pouhé zaměstnání; denní boj o chléb otupil posléze rozmar a vtip někdejšího spolupracovníka ,Palečka', kdež s potěšením byla čítána jeho veršovaná ,C u k r lát k a'. Tři knížečky shrnující část původní humoristické produkce V. Filípka, jenž psával též pod pseudonymem ,Abyvásdrak', totiž ,P a m ě t n o s t i K o c o u r k o v s k é', ,M a s o p u s t ní láska' a ,Turek na mostě pražském. Výpisy z některých dopisů a zápisů jeho', svědčí, že Filípek neměl ani času ani schopnosti, aby své myšlenky, chvílemi dosti vtipné, propracoval a novellisticky oživil. Nečině vždy přesného rozdílu mezi nápadem vlastním a cizím, zaměňuje namnoze triviálnost za vtip, stavěje se většinou na nízkou úroveň svého čtenářstva, zastupuje Václav Filípek český vtip padesátých a šedesátých let v pokořující a znemravňující porobě denního tisku.

Lit.ratura če,ká devatenáctého století. II!./l.

17

[na začátek stránky]