Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 232

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

232

HAJNIŠ A FILíPEK.

lice; hned psal komická epitafia a ironicky vážné životní průpovídky, které mají chvílemi žihadlo W. Busehe. Hrůzostrašnost balladických produktů Š. Hněvkovského a jeho školy dráždila Hajnišův satirický rozmar neméně než vesnická milostná sentimentálnost, které se jadrně vysmál v dramatickém žertu ,S o li C hot i n y a n e b L á s k a jej u s m r t i I a'. Nejraději baví val se Hajniš na českých besedách a merendách; psal pro ně deklamovánky s rolemi fintílka, napovědy, herce, formana, tanečníka; věnoval jim směšné texty podložené známým nápěvům národních písní, vydával pro ně ,Sbírku besedních čtení' (1849).1 Ještě v sedmdesátých letech žil svěží starý pán v ovzduší let třicátých a čtyřicátých, a poslední významnější jeho publikace byly dojaté a radostné vzpomínky na Rubše a Langra. 2

VÁCLAV FILÍPEK (1811-1863)3 utratil skrovné své nadání spisovatelské v chvatné činnosti publicistické a překladatelské, která hnala jej od redakce politického časopisu k spořádání kalendáře, od sensačniho románu Sueova ke Kr. Schmidtovi, od Waltera Scotta k Zschokkeovi, od dramatické báchorky Raimundovy k tuctovému zboží Kotzebueovu. Filípek, vždy činný, vždy ochotný nepatrný muž v zelenavém vybledlém kabátku, zakletý půl života jako korrektor nad vlhké vývěsky časopisů,

1 Okruhu společenských českých zábav zůstával ve své původní produkci věren i oblíbený lidumil MUDr. J o s e f B oj i s 1 a v Pic h 1 (1813-1888), známý též řadou překladů ze španělštiny; svědči o tom ,Společenský zpěvník český' (1851) a ,Společenský krasořečník' (1852--1854, III díly).

2 ° Hajnišovi psal F. Čenský v ,Osvětě' XVI, 1886, díl 1. 3 Al. Mattuška" V. Filípek, zasloužilý spisovatel "a vlastenec', v Praze 1887, podává zevrubná životopisná data o Filípkovi.

[na začátek stránky]