Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 231

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

FHANTIŠEK HAJNIŠ.

231

officiální literatury, zahot-klý proti všem a znechucený vším. Nedosahuje-li Rubeš, který uměl udržovati rovnováhu mezi zádumčivostí a rozmarem, mezi steskem a vtipem, jasného a klidného stál"í Rabenerova, doi/.ívá se jeho váženého postavení Mednického, milován a ctěn jsa všemi, kdož s ním phšli do styku.

Po úryvkovitých pracích Liscowových i Langrových sahají do svých knihoven jen literární historikové, záhy je zase odkládajíce do prachu, jenž jim jest souzen; Rubeš, měrou ještě větší než Rabener, podnes vábí pozornost prostého čtenál"e, skýtaje mu mnoho srdečné zábavy.

III.

Hajniš a Filípek.

Oba hlavní spolupracovníci ,Palečka' vedle Rubše, Hajniš i Filípek, pt-ežili sice dlouho podnik ten, ale zůstali vždy věrni jeho literárním tradicím, takže jejich další činnost zdá se pouhým pokračováním šibalských nápadů a žertovných kousků ,milovníka žertu a pravdy'.

FRANTIŠEK HAJNIŠ (1815-1885), vysoký úředník poštovní v Praze, ovládal s břitkou vervou hlavně lehkonohý verš, jímž psány jsou th jeho knížky: ,Trn kyl (1841), ,Kophvy' (1853) a ,Krotké znělky' (1859, pod pseudonymem Fr. Zdobnického.) Vedle bystrého, bodavého vtipu, který ve službě rozmyslné životní moudrosti čtverflcky se posmívá bláhovostem vlastenecké společnosti, překvapuje Hajniš bohatstvím forem veršových. Byl hned epigramatikem, který parodoval nápisy na pražských domech, hospodských štítech, krámských tabulích, nebo který posmíval se časoměrné prosodii, shonu básníků po rýmech, sentimentální idyl-

[na začátek stránky]