Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 228

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

228

,PAN A"IANUENSIS NA YENKU'.

v ,Ostrých hoších', této komické epopeji čtyř ryze pražských hrdin, Cvrčka houslisty, Victoriniho malíře podobizen, Čápa písaře z venkova a Melounka vokalisty podařilo se Rubšovi několika tahy ostře rýsujícího pera zachytiti figurky tak jistě, jako v ,Panu amanuensovi na venku'. Komická společnost v dostavníku a typické postavičky českého venkova, vrchnostenský pan správce a jeho písař, vrátný, mlynář, malovány jsou s hollandskou takřka věrností a bezprostředností. Vše to není však více než genrová drobnomalba, které autor nedovedl podříditi celku; některou episodu zbytečně široce rozpředl, některý motiv opakoval; příběhy vypráví bez gradace a i bez vnitřní nutnosti. Rubeš si neuvědomoval, tuším, problému, jímž by pro humoristu vyššího slohu bylo Prášilovo putování za novellou. Cíl pouti Yorickovy i dobrodružných příběhů Josefa Andrewse, výpravy Siebenkasovy do Vaduze i kratochvilné cesty Čičikova za mrtvými dušemi jest jeden a týž: hlubší poznání rozumové, zdokonalení mravní, vytříbení citové; pan amanuensis Prášil vrací se do Prahy tak, jak ji opustil, nevěda, že jest bezúčelno konati ,sentimentální cesty' pro toho, kdo z nich přináší jen popsaný zápisník, avšak nepopsanou duší. ,Pan amanuensis na venku' jest nejdelší humoristická práce Rubšova. Humoristický román, o němž autor r. 1848 pracoval, se ztratil; hlubší rozbor prósy Rubšovy ukazuje však, že Rubeš byl právě jen mistr drobnomalby, jemuž k větší koncepci nedostávalo se literární kázně a tvůrčího klidu.

Vše, co Rubeš učinil předmětem svého rozmarného vypravování, líčil s dobromyslným úsměvem, s přátelskou sympathií, s vnitřním uspokojením; miloval svět

[na začátek stránky]