Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 218

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

218

,PALEČEK'.

ního života, osobní osamělost, větší a větší odcizování se veřejnému hnutí r. 1848, s kterým Rubeš málo sympathisoval, tlumily humor a rozmar jeho. Posléze přišla i nemoc; a když r. 1852 Rubeš byl jako soudní adjunkt přeložen do zapadlého pohorského městečka Skutče, odcházel do smutného, chladného kraje nekonečných jehličnatých hvozdů jako do vyhnanství. Byly to skutečné Tomy; již 10. srpna r. 1853 tu devětatřicetiletý Rubeš zemřel.

RUBŠŮV NÁHROBEK NA HŘBITOVĚ SKUTEČSKÉM.

[na začátek stránky]