Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 216

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

216

RUBŠÚY ŽIVOT. ,PALEOEK'.

často zamyšlený mladý muž rozmaru, dal jiskřiti se přirozenému vtipu a učil se hleděti na okolí své s pOvýšenějšího stanoviska, kde se citové rozechvění stýká s potutelnou ironií, kde vzpěněná nálada doplňuje břitké pozorování: Rubeš tehdy se stal humoristou. V těchto osmi letech studií právnických byl Rubeš literárně nejpilnější: vyšloť šest svazečků jeho ,D e k 1 amovánek' (1837-1844); vyšelť poprvé ,Pan arnanu e n s i s n a ven k u, a n e b P u t o Y á n í z a n ovello u' (1841), jehož první kapitola těsně se připíná k slastem a strastem mladého juristy, a vyšla ,H a r f eDi c e' (1844), v jejíchž realistních scénách z hostinců a pivnic patrně mluví večerní zkušenosti Rubšovy; tehdy počal vycházeti též ,P ale č e k'.

Z jara r. 1842 vyšel osmerkový sešitek o dvou arších, jehož hrubá obálka zdobena byla neumělou rozmarnou kresbou: na zeměkouli stojí žertovná postava v kostymu šaška, s rolničkami na čapce i spodcích, s bičíkem v jedné, s knížkou v druhé ruce. Jest to český šašek Paleček, soudruh německého Eulenspiegla. Zvědavé obecenstvo sleduje šprýmy jeho: venkované i maloměstští šosáci, školometi i staré panny, útlocitná krasotinka s vojákem, poutník i žebrák kupí se kolem zeměkoule. Titulní list nese nápis ,P ale č e k, m ilov n í k žert u a p r a v d y. N a s vět 1 o P o síl á n od Fr. Rub e š e, Fr. Haj ni š e a Je š t ě - N ě k o ho'. R. 1842 vyšlo šest svazečků, r. 1843 dalších šest, r. 184však jen svazeček XIII-XV; r. 1845 svazeček XVI, r. 1846 svazeček XVII a XVIII; r. 1847 svazeček poslední, XIX. Myšlenka vydávati ,Palečka' pocházela od Fr. Hajniše; kromě něho od počátku účastnil se příspěvky Fr. Rubeš a V. Filípek, několik článků na-

[na začátek stránky]