Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 215

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

rodina sládka Boreckého, v které Rubeš pobyl do r. 1845, vrátila mu skoro domov. Maje v pivovaře ,u Karabinských' každodenní příležitost zpívati a prožívati ,Ves e 10 u pí s e ň z arm o u cen é h o', složenou k oslavě. piva a zpěvu, obklopen jsa literárními druhy, stýkaje SP, s celým spisovatelským světem českým, vzdával se

[na začátek stránky]