Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 214

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

UKÁZKA ILLUSTRACí ,PALEČKA~ (SV. V.).

vyžadující naprostého pokoření se církevní autoritě Po dvouletém boji s představenými semináře r. 1836 Rubeš opustil theologická studia a přijal skromné místo vychovatele v Bystřici u Benešova, na kterou rád vzpomínal nejen v hovorech, ale i ve verších (,Z p 0mínky ]inošické'). Také v Praze, kam se za rok vrátil, aby studoval práva, byl Rubeš vychovatelem;

[na začátek stránky]