Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 213

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

RUBŠŮV ŽIVOT.

213

podobnost formální, řada společných motivů, analogický názor na český život a českou společnost, takže právem lze o nich mluviti jako o první novočeské škole humoristické.

FRANTIŠEK JAROMÍR RUBEŠ 1 pocházel z rodiny sládkovské; jeho otec měl pivúvar V ČížkO\; ě u Pelhřimova, kdež František se narodil 16. ledna r. 1814. Záhy ovdověvší matka přestěhovala se s desetiletým chlapcem, odnášejícím řadu vzpomínek z rodného kraje, do Kolína, kde žila v poměrech dosti stísněných. Gymnasijni studia v Německém Brodě a dvě léta filosofie v Praze probudila v Rubšovi vědomí národnostní a dotud utajené nadání humoristické; v té době překvapoval skromný, tichý hoch, jehož tvář i pohyby dávaly tušiti hlubokou zádumčivost, šprýmovitými nápady a rozmarnými kousky čtveráckými, jež občerstvovaly jeho trudné postavení hmotné. Již tehdy psal Rubeš veršem, ale zůstával věren pathetické epice a sentimentální reflexi současné české poesie; tak nesamostatná jest i první Rubšova práce tištěná, mdlé verše ,P o u ť ž i v o t a' (v ,Květech' 1834).

Theologie, kterou právě tenkráte Rubeš studoval, stála jej mnoho vnitřních zápasů; il1use o vznešeném úkolu vychovatele lidu střetla se s trpkou skutečností,

1 Zivotopisné zprávy o Rubšovi podal V. Filípek v dodatku k IV. svazku ,Spisů F. J. Rubše' (1860) a nejobšírněji J. L. Turnovský, ,František Jaromír Rubeš. Nástin životopisný', v Praze 1894. Zajímavá svědectví o posledních letech života Rubšova ve Skutči zaznamenal Adolf Heyduk ve vzpomínce .Jinošické jsou to háje'. (Vzpomínky na pamět třicetileté činnosti Umělecké Besedy 1863-1893, v Praze 1893.) Rubšovu činnost básnickou charakterisovalJaroslav Vlček v ,Několika kapitolkách z dějin naší poesie', v Praze J 898, str. 64-75.

[na začátek stránky]