Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 212

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

HI,AVA ŠESTÁ.

FR. JAR. RUBEŠ A POČA'7XY NOVOČESKÉ LITERATURY HUMORISTICKÉ.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

I.

Rubšův život. ,Paleček'.

Probouzející se společenský život českých měšťanských, živnostenských a úřednických vrstev v malých městech a v maloměstské Praze třicátých a čtyřicátých let s naivností svých zábav a s rozmarností svých drobných potěšení dává vznik novočeské literatuře humoristické, psané veršem i prósou. Zkomírajícf svět zřízení patrimoniálního se vší titěrností společenského rozvrstvení a konvenčních styků, preciosní erotika, mísící primitivní gracii se strojenou sentimentalitou, starousedlé měšťanství se zvykovou svojí obřadností, vznikající státní stav úřednický, znatelně se odlišující od patrimoniálního kancelářského kastovnictví - vše to tvoří malebné pozadí humoristického genru, jenž značen jest jmény přátelské trojice Fr a n tiš k aJ é.t r o mír a Rub š e, Fr a n tiš k a Haj n i š e a: V á cl a v a F i li p k a.

Trojici tu poutají nejen přátelské styky a účastenství na společném podniku literárním, nýbrž i značná

[na začátek stránky]