Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 206

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

206

KULTURA LÁSKY.

erotiku té doby: v milostných, strojeně stilisovaných dopisech, v hovorech na plese, v sentimentální lyrice vrací se motiv proplétající se lilie a růže, znaJ{ův úbělu dívčích lící a jejich ruměnce a spolu i symbolův nevinnosti a lásky; lemují-li kresliři a Jithografové, jichž umění právě tehdy došlo rozkvětu, památní listy a tituly knih věnečky z routy a barvínku, naznačují tak svazek lásky a stálosti; i rovy těch dob, porostlé barvínkem a pomněnkami, připomínají zálibu v symbolice květinové.

Za květinovou tou dekorací skrývá se unylá touha a sladký smutek cudné lásky, ne již bezprostřední, radostný požitek a klidné ukojení, jako v době rokokové erotiky: cosi nadsmyslného a nezemského chvěje !le jako měkký opar kolem ní. Když byl v stopách anglických sentimentalikův a elegiků Klopstock přeložil těžiště lásky do zásvětí, když Novalis byl procítil vlastní rozkoš intensivní erotiky teprve nad hrobem milenčiným, zvykla si poesie romantická zobrazovati milostný proces v atmosféře platonské metafysiky a klásti jeho poslední akt daleko za tento svět. Hledisko romantické poesie pti vlastnila si šosácká společnost let třicátých a čtyřicátých. Bylo tak nesnadno představiti si, že by dohrou a naplněním milostných snův a tuch mělo býti všední, praktické manželství, i začali milenci mluviti o ,krajině myšlenek', ,říši ideálů', ,rajských paloucích', ,věncích z květů nehynoucích', zatím co si do nové domácnosti chystali pohodlný nábytek ze světlých látek, posetých kvítky pozemskými.

Na české půdě tento spekulativní sklon sentimentální lásky byl ještě zvýšen; milenka, kterou erotický platonism povýšil na bytost nadpřirozenou a nebeskou,

[na začátek stránky]