Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 203

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

II.

život ženský. Jeho představitelka M. D. Rettigová.

Kultura lásky. Hřbitovy.

Žena, kterou české besedy a české bály získaly české společnosti a částečně i české literatute, odpovídá svým charakterem maloměstskému světu českému doby restauračnÍ. Rozvážně rozděluje svůj citový život na city všední a sváteční, svůj čas na drobnou domácí práci a sentimentální pohnutí, rozpolťuje svoje srdce mezi vzdychavou náměsíčnou lásku k vysněnému mužskému pteludu a mezi počestné nudné manželství, ohraničené špižírnou a postelí, plotnou a prádelníkem. Čte Jeana Paula s pletením v ruce, vzdychá nad \Vertherem při pteslazené kávě, ptipravuje se Claurenem k usnutí. Jako útloboká dívka s rozpuštěnými kadeřemi ptijímá tajně od. milence sentimentální svazečky veršův, a jako spořivá, zavalitá hospodyně nepřipouští, aby muž zbytečně vydával peníze za knihu. Jako unylá panna vystupuje v rytířských kusech při domácích divadelních představeních, a pak jako praktická manželka ,obyčejně nabídne muži, chce-li jíti do divadla, že za ty peníze koupí raději husu k večeři.' 1

Tak představuje ženy čtyřicátých let typická MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ (1785-1845).2 Dcera vrchnostenského purkrabího a choť zkoušeného radního

1 K. Světlá v ,Upomínkách', str. 48.

2 Životopisná data o Rettigové shrnula T. Nováková v přednášce ,0 životě a působení M. D. Rettigové' (v Litomyšli 1885). Biografické příběhy Rettigové scénicky zpracoval, v rámci starobylé Litomyšle inscenoval a zpopularisoval A. Jirásek ve veselohře ,Magdalena Dobromila Rettigová' (v Praze 1900). O jejim choti Janu A. Rettigovi viz tohoto dila sv. ll, na str. 658 a 659.

[na začátek stránky]