Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 194

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

194

PRAHA LET ČTYŘICÁTÝCH.

ulicích prvních dvě stě plynových plamenu, jež dlouho zůstaly samy. Přirozené ptítmí bylo stupňováno pološerem umělým. Staré legendární tradice rozestíraly své závoje nad městem: v zrušených klášteřích obyvatelé slýchali v noci písně mrtvých jeptišek, hudbu duchů na varhanách, z poloozářených kaplí starých chrámů pověrčiví Pražané vídali o půlnoci vycházeti stíny světefi, hluboko do večera plály na rodinných oltářích mezi koulemi z barevných skel a vásami s pestrým kvítím svíce a kahany; tradice doby protireformační ještě vždy zůstávaly živy.

S úzkostlivou důsledností zachovávalo obyvatelstvo rozvrstvení společenské podobně, jako neúprosně dbalo toho, aby židé neopouštěli svého ghetta leda v den sobotní, a tehdy aby se objevovali ve svých předepsaných krojích, ,starší muži v tříhranných kloboucích, bílých punčochách až po kolena, krátkých spodcích, střevících s přaskami, ve fracích se širokými šosy a vyšívanými výložky; ženy v kabátcích a krátkých sukních, širokých světložlutých fěrtoších a zlatých kulatých čepcích, kteréž u mnohých z nich byly pokryty lepokamy, vrou·" beny skvostnými krajkami čela jim zakrývajícími, pod nimiž nesměl dle zákona ani nejtenčí proužek vlasů se objeviti'.3 Bohatí kupci, jejichž obchody sahaly tradicemi do daleké minulosti, mocní peněžníci, kteří udržo" vali styky se šlechtou a kněžstvem, odlišovali se od měšťanu provozujících živnosti a pyšnili se názvem ,le beau monde'. Zámožní sládci, pyšní mlynáři a pekaři, honosní řezníci a osobiví dřevaři pohrdali jemnou elegancí této bohaté vrstvy a střídali denní zaměstnání mezi chasou v kouři, dýmu, prachu, s nedělnímI výlety

3 K. Světlá v ,Upomínkách', str. 188.

[na začátek stránky]