Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 193

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PHAHA LET ČTYŘICÁTÝCH.

193

tempo života na venkovských českých mt"stech té doby, nýbrž i maloměstský ráz tehdejší Prahy.2

Obkličena jsouc těžkými hradbami a složitými branami, uprostřed kvetouc!ch zahrad a svěžích vinic, Praha dlouho zůstávala uzavřena ostatnímu světu. Na hranicích Nového města v sousedství Koňského a Dobytčího trhu mezi malými domky a věčnými staveništi rozkládaly se pustiny a rumiště, na vltavských ostrovech se chodec prodíral spletí divokých keřův a tmavých houštin, na pobřeží Vltava, vděčné kutiště rybářův a dřevařů, vnikala do dvorů v a průjezdů tmavých domků patricijských. Na úzkých, chmurných ulicích v okolí Klementina a Karolina, uprostřed barokních domů s pavlačemi a balkony, mezi velikými nádvořími, plnými arkýřů, podjezdů, výklenkův a sloupořadí, mezi černými průchody a malými náměstíčky kolem zrušených kostelů pohyboval se obchodní i společenský život Prahy let čtyřicátých, vrhaje své klidné vlny do promenády v Starých a Nových alejích a přes Karlův most na Malou Stranu, aristokraticky uzavřenou. Těžké přítmí leželo nad křivolakými ulicemi a nepravidelnými náměstíčky: nesmělá doba milovala jen poloviční osvětlení, lámané světlo. V domech i na rozích ulic blikaly olejové svítilny, práce se konala při lojových svíčkách; jen při domácích plesech, slavnostních piknicích zahořely na zlatých a stříbrných svícnech, zděděných z doby barokní, ceremonielní voskovice a hustým dýmem plnily nízké světnice a těžké záclony; teprve v září r. 1847 zaplanulo na pražských

2 Prahu té doby zvlášť zajímavě kreslí K. Světlá ve svých ,Upomínkách' (v Praze 1888); hojně zpráv podává též v 1. díle svých ,Pamětí' J. V. Frič (v Praze 188.5) a Jakub Malý ve ,Vzpomínkách a úvahách starého vlastence' (v Praze 1872).

LittTHtura česká devatenáctého století Blit. 14

[na začátek stránky]