Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 192

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

'PLES 21. SRPNA VH5 V SÁLECH HRADU PRAlSK(HO pio SL:\VNl)STNiM ZAHÁJltttí STATNÍ DRÁHY Y PRAZE.

vatelé neznají ze světa mnohem více, než co uzavřeno jest hranicemi městského katastru a vůbec se nestarají o daleký širý svět. První železniční trať z Olomouce do Prahy, na které otevřena dne 1. září 1845 parostroj ní vozba prostomvslnou slavností, poněkud připomínající vítání vi . .;itujícího biskupa na venkově, dlouho zůstala sama a jako v mládí pana pole;;ného Doupnáka (J. P. Koubkovo ,Rokoko' v Č. Včele 1847), i dále

,poš'ou jezdilo se strou

tři dni z Olomouce do Prahy; vozy koňskou obklopeny parou us!dlejší hyly povahy',

Zdlouhavá os"bní doprava, pomalé spojení poštovní, idyllická odl(lubnost od světa vy . .;větlují nejen volné

[na začátek stránky]