Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 190

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

190

ÚDOBí RESTAURACE.

borného úřadu, polotmavé účtárně obchodního domu, stísněné pracovně chefa průmyslového závodu. Velký duch Goethův, jenž posledními kroky vstoupil do tohoto údobí, jasně tušil budoucí rozvoj společenských sil. Ve ,Wi1helmu Meisterovi' podrobně a s láskou kreslil nový svět obchodu, průmyslu, měšťanství; Faustu dal skončiti jako hrdinovi drobné práce, jenž dotud neukojen ničím, dochází uspokojení ,ve vnitřní kolonisaci', tomto výrazném symbolu občanských ideálův. Ale mdlé době, jež přijala druhý díl ,Fausta' z mrtvých rukou tvůrcových, zdálo se i toto řešení příliš smělým a namáhavým. Nikoli Faust, jehož rolí jest věčnost, nýbrž jeho sousedé Filemon a Baucis, jichž rolí jest okamžik, stali se jí TZory. Stačilo jí osévati malé políčko klidně mezi zvukem ranního a večerního klekání. Pokorné uskromnění se, tiché oddání se malým požitkům, nevýbojné utkvění na zděděné půdě a zděděných tradicích: toť příznačné rysy celé epochy, kterou politické dějiny nazývají restaurací.

Na české půdě zřetelně se odrážejí tyto poměry.

Zvýšený finanční náklad na války proti Napoleonovi, četné peněžní krise za vlády Františkovy oslabily hospodářský stav země; válečný neklid a neblahé poměryna trhu mezinárodním přerušily obchodní a průmyslový rozvoj, k němuž pracovalo období osvícenské. Obnovená náboženská i politická reakce dusila všecek život duševní. Bylo potřebí zvolna a klidně oddechnouti si a prožívati trapný stav rekonvalescentův. Dvacátá a třicátá léta jsou doby národní rekonvalescence, následující dvě desítiletí jsou údobí, kdy uzdravený národ žije opatrně a pomalu, podoben jsa člověku, který pozdraviv se, důsledně se vyhýbá namáhavějším podnikům, přesně dbá hodiny

[na začátek stránky]