Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 189

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

HLAVA PÁTÁ.

ZIVOTJvi A KULTURNÍ POZADÍ ČESKÉ NOVELLI.STIKY LET (~TYi?Ic,{TÝCH A PADESATÝCI-f.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

1.

Zivot v Praze i ve venkovských městech. Rozpor dne svátečního a všedního. Zábavy společenské.

Divoká citová vzrušení francouzské revoluce, násilné pfevraty epochy Napoleonovy a úsilné soustředění státnické a válečné energie v bojích za osvobození na dlouho vyčerpaly Evropu. Více než půl století sbírá zemdlené a ochablé obyvatelstvo své životní síly, hledajíc v pohodlném klidu a oddechu uzdravující občerstvenÍ. Po výbušné revoluci nastává pohodlná restaurace. Nikoliv velkým duševním a hmotným podnikům, nýbrž drobné každodenní soustavné práci náleží vláda. Malé měšťanstvo, drobné průmyslnictvo, účinlivé obchodnictvo a uvědomělé řemeslnictvo vtiskuje svůj ráz celé době od Karlovarských porad do r. 1848. Spokojený bourgeois, spořádaný filistr malých požadavků představuje tuto mrtvou epochu. Poradní síň osvíceného despoty, elegantní přijímací salon evropského diplomata, improvisovaný polní stan vypočítavého generála ustupují tiché kanceláři od-

[na začátek stránky]