Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 130

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

130 PALACKÉHO PRŮPRAVA A PŘÍPUAVA HlSTOIL

und Handschriften' - prvý díl těsněji než by se zdálo přiléhal k Dobnerovi, a to, nač si v něm Palacký nejvíce zakládal, výklad o společenských a právních poměrech Čech slovanských, byla fata morgana, kterou zavinily theorie Rousseauovy o zlatém věku přírodního prastavu a Herderovo appIikování jich na Slovany. Tu ukázalo se, jak nebezpečné je ,filosofické' pojímání historie bez dostatečného konstatování fakt - a ovšem i v díle Palackého bylo lze pozorovati, že jeho dokonalým theoretickým zásadám o methodě historické nestačila všude také praxe. Více z ,Geschichte von Bohmen před r. 1848 nevyšlo - a dva a půl svazku r. 1836 až 1845 vydaného, ta prvá německá redakce životního díla Palackého, není v podstatě ničím jiným, než také přípravnou prací pro ,Dějiny národa českého', jež v nové redakci počaly vycházeti teprv r. 1848. Neboť teprve česke ,Dějiny' mají ono hlubší pojetí, jež Palacký právem žádal od každé dokonalé práce historiografické, a ony i v jednotlivostech představují proti prvnímu vydání německému vydání opravené a rozšířené. Proto o ,Dějinách' Palackého bude vhodnější promluviti podrobněji níže.

[na začátek stránky]