Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 121

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALACKÉHO PHŮPRAVA A PŘÍPRAVA HI8TOR. 121

syn doby osvícenské, zemskému museu za účel methodou vlastivědy, ptedevším ptírodopisné, vzdělávati úsudek a rozum territoriálních ptíslušníků politického celku českého království; snažil-li se jeho bratranec František rozumové to vzdělání rozšířiti i aestheticky a dějepisně - Palacký zasvětil zreorganisovaný ústav idei jiné: vzněcovati podrobným poznáním dějinneho vývoje a dějinných památek cit a nadšení všech členů národnostního celku českého národa, vzbuzovati jeho vědomí jazykové a historicke a tím vychovávati jej k velkým úkolům přítomnosti. Palacký jako organisátor národní práce volí tytéž cíle i prostředky jako Palacký historik a Palacký politik.

VIlU

Palackého průprava a příprava historická.

Když mladý Fr. Palacký v 1. 1820 - 1822 zasvěcoval životní práci svou české historii, byl co clo způsobu i ptedmětu práce o dvě myšlenky napřed pted tehdejšími i nedávnými mistry české historiografie. Dosavadní historiografie česká tonula v pravěku a v starším středověku; jemu náležela velká práce Dobnerova, jím ptedevším obíral se i Dobrovský a jiní badatelé menšího významu - a otázky . o původu jména ,Cech' a jiné tomu podobné byly vedle kontrovers vskutku vědeckých (na př. o slovanské liturgiv Čechách) »causes célebres« tohoto prvého období kritického dějezpytu českého. Zatím co romantika posílih a do širších vrstev roznesla tuto snahu kochati se

ského Národního Museum 1. p. 1847' (K. Havlíčka Básnické spisy, v Praze 1897, str. 15-26).

1 Od J. Pekaře.

[na začátek stránky]