Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 71

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

společné jich činnosti, genrově natura1istická skizza novelHstická Pap a Ham 1 e t (1890) otisknutá pod pseudonymem Bjarne P. Holmsen,- zdála se nejkrajnější konsekvencí nového směru; a když přenesli tutéž techniku skizzovaného detailu na~ turalistického na scénu v dramatě berlínského světa bídy F a m i I i e Sel i c k e, jež bylo provedeno 8. dubna 1892, viděla kritika, s Fontanem v čele. v díle tom zrození nového umění. Součinnost Schlafova a Holzova, jež vynesla vedle souboru novel1 a dramat» Ne II e G I e i se« (1892) ještě satirickou karikaturu literární Der g e se h li n den e P ega s u s, skončila r. 1892; básníci nerozešli se jako dobří přátelé, jak ukázaly neblahé osobní polemiky posledních let, kdy vzájemně vyčítali si podíl a účast na jednotlivých dílech pod spoleěným jménem vydaných.

Od r. 1892 Schlaf, jenž střídavě žil v Berlíně, v Magdeburce a rodn~m Querfurtě, až konečně pevně zakotvil v klassické tišině Weimaru, uveřejňuje stejnoměrně novelly, romány, a dramata, jež uvádíme v bibliografickém suchém výčtu, odkazujíce ku charakterice úvodní. N ov~llistická díla Sch1afova jsou dvojího . druhu. Jednak isou to drobné, cyklické básně v pr0se, přiléhající těsně k jediné veršované knize Schlafově »H e 1 1dunkel« (1899); takových básní v prose uveřejnil Schlaf tři sbírky »ln Dingsda« (1892) »Der Friihling« (1896) a »Sti"lle Welte n« (1899). Delší řadu tvoří jeho čistě novelHstické svazky, vzestupující stále k objektivnosti básnické; jsou to: »Sommertod« (1897), »Lenore

[na začátek stránky]