Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 7

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

mlčení, rose, vzduchu a tajemství. Mlsly v těchto krásných bibelotech prosaického umenl, skrývá se kus mystiky a zbožnosti pantheistické: navraceje se na rodnou půdu, stává se básník bratrem svých krajanských mystiků ze šeřícího novověku, kteří nacházeli Boha ve vážné osamělé přírodě a ve váinejšlm a osamělejším ještě srdci.

Hledí-li takto ve svých básních v prose Schla! hluboko za věci a za přírodní scenerie, hledi ve svých novellách a románech daleko za vnějši děje a za epické příběhy, které vynalézá jen skrovně a bez zvláštni originality. Novellistická fabule, románový rámec - tot pro Schlaja pouhá přiležitost naslouchati hovorům duši, nejčastěji rozpoltěných á churavých nem ocí stoleti; hovorům často poloinstiktivním, temným, záhadným, vyús ujícím mnohdy v spekulaci filosofickou, mnohdy v blouznění náboženské. Psychologickou diskussi o bolestných problémech dnešnich srdcí, raněných chimerou chiliastického snu o přichodu lepŠÍho lidstvl, jsou jeho romány,. ale při tom hlási se stále subtilní R.ozorovatel nuancí společenských, polotónů přiro(1ních a hlavně vždy znovu lyrik. Také v dramatě, kde kdysi sh10řil dUo tragiky přísné a demonicky udolávaci, pracuje Schlaf touto výlučnou introspekei do podvědomých propastí, kde vaří a choulí se instikty, mystické sny a Inetafysické tuchy a žádaje od svých diváků, aby nečetli očima a pozorností ve scenách, nýbrž pod a za scenami, nenašel diváků takých mezi dnešnlm divadelním obecenstvem.

Sehla/, jenž kdysi byl vůdcem. výbojné školy

7

[na začátek stránky]