Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 5

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jDHANNES SCHLAF.

Sednznácte let literární tvorby johannesa Schlafa~ dnes pětačtyficetiletého básníka, dá se stručně vyznačiti jediným jménem, heslenl n a tur a l is nI u: ale právě johannes Sch/af náleží k umělcůln, kteří dali programmovénlll tOlnu slovu plno nových odstínů a plno netušené krásy.

Když r. 1890 vstupoval jenlllý sensitiv, pocházejici z tvrdého a drsného kraje magdebursk~ho, do literatury něnlecké, společně s energickým berlínským muženl činu a paradoxu, jemuž scházela fantusie a lyrické nadání, s Arno Holzenl, značil mu naturalismus, ať v novellistieké skizze at v dramatickém genrovém obraze, krajní názornost ve vystižení skatečnosti co nejvšednějsí, detailní podrobnost v kresbě světa ponížených a llbohých~ přesné zachycení momentu prchavého, souhrn nepatrnýclz jednotlivostí bez stilisace a bez výběru.

Bylo v tVln všenz 111flOlzo sche111atiČ1l0sti a také 111110ho cizích vzorů, z nichž Garborg a Dostojevskij hlásili se nejdůrazněji,. byla v IOln však též nť-

[na začátek stránky]