Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 20

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

byla vždy velmi podstatnou složkou všeho souzení o knihách, a že na mnoze skrze ni se kritika vůbec stávala činitelem slovesného i kulturního pokroku. Byly doby, kdy všecek literární soud byl budován výhradně na zásadách mravovědných a náboženských - tak středověk, v důsledcích svého náboženského symbolismu neznal hodnocení jiného. U někter)"ch národů, na př. u Angličanů a Rusů vracívá se kritika slovesná i umělecká vždy k společenské etice jako k bezpečnému středu, a kdož by pochyboval, že Carlyle neb Rusk.il11 Bělinskij neb Merežkovskij naučili nás hluboce nahlížeti y taje umění a života? ·Vluou"i·,,·-prsemnÍctvCneTlftUežitějŠiprójev spOlečenského myšlení, nástroj obrody a záruku mravního vzestupu, přisuzuje tato kritika slovesnému výtvoru význam, přesahující daleko hodnocení knihy jako kouzelného nástroje rozkoše a hry; v dobách velkých převratů národa, kultury i společnosti přihlašují se proto o slovo právě kritikové moralistní a náboženští a v jejich družině kritik.ové národně političtí a sociálně reformní.

Nejníže~j~!!!qxaJi.l'l.!ill ... kritik SQ.udící dílo a spis(jvatele dleto.ho .•. zda se shodují sběžllQu mravností sIlůleČeii·skou a zda ji upevňují; individuálních od:'cliYlek·ů-dffiřavního průměru kritik takový nepřipouštívá. Leckdy místo m..ravního přesvědčení celé společnosti hájí kritik prostě názory a zájmy-určité třídy. Kdežto bilou vranou v naší době jest kritika tendenčně aristokratická, setkáváme se nezřídka s kritikou socialistickou, posuzující knihy dle jich poměru k zájmům pracovního lidu, domáhajícího se politických práv. Sem patří i kritika tendenčně politická, žádající po literatuře, aby podporovala netoliko mravní zásady, nýbrž i bezprostřední ba denní zájmy určité politické

/20

[na začátek stránky]