Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 16

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Pokusy o klasifikaci v kritice.

Kritika moralistní a náboženská.

Kult tradice a zřetele národní.

Kritický soud o literárnim dne neobsahuje zpravidla pouhé oceněni či hodnoceni, nýbrž zároveň jakési srovnáni a utřiděni. I průměrný čtenář měři často knihu spisy podobnými a vytýká, čím se spisovatel liši 00 auktorů obecně uznaných za vzorné. Vycházi-li divák z představeni dějinné truchlohry se slovy:

"Dnešní kus se ani z daleka nevyrovná tragediShakespearově, kterou jsem nedávno viděl", neb vzdychne-Ii čtenářka nad českými verši milostnými: .,Lyriky tak vášnivé jsem nenašla leda v mladických knihách Vrchlického", - jest tu neuvědomělý počátek kritické klasifikace a hodnocení na ní založeného. Podobně soudivala stará kritika, měHc hodnotu posuzovanych spisovatelů dle toho, jak se přiblížili auktorům pokládaným za klasické, t. j. vyvýšeným dle obecného úsudku nad ostatni (Homerovi, Sofoklovi, Vergilovi; Shakespearu, Miltonovi, Goethovi).

Kritika estetická hledala pro třiděni normy určitějši a to hlavně nor m y r y z e for m á I n í; vyšetřovala, pokud literární výtvory hoví jejím pravidlům o komposici a slohu a třidila je posléze dle pořadí slovesných druhů: lyriku reflexivní stavěla nad lyriku náladovou, epos kladla nad básnictví lyrické a tragedii přisuzovala místo nejvyšší. Obsahové stránky

I6

[na začátek stránky]