Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 13

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

až k nečinnosti, nervosní hravost a nestálost nedopustily, aby mnohé geniální podněty vyzrály v čin. V mladosti soustředil své intuitivní poznání na studium myšlení a umění řeckého, jak svědčí soubor "Prosaische Jugendschriften" (z let 1794-1798, vyd. 1882); pak založil indickou filologii dílem "Ůber die Sprache und Weisheit der Inder" (1808); tu i onde prokázal se geniálním psychologem duše národní. Též jeho hlavní soustavné dílo "Geschichte der alten und neueren Literatur" (ve Vídni 1815) vzniklo z přednášek: s vysokých hledisek přehlíží tu Bedřich Schlegel duševní vývoj národů, energicky kreslí pozadí, jasně a přehledně seskupuje dle dob i generací a duchaplně provádí protiklad klasicismu a romantiky. Již v tomto díle, jakož i ve všem veřejném snažení mužných let Bedřich Schlegel hlásá náboženské a politické zásady evropské reakce.

Od dob bratří Schlegelů německý literární dějepis rozvíjel se nejen bohatě i přesně organicky. Ji ř í B o h umí r G e r v i n u s (1805-1871), mistr v roz,:ržení látky i karakteristice, dal mu za 30. a 40. let první ucelené dílo pragmatické, nesené přísným soudem politického doktrináře; H e ř man H e t tne r (1821-1882), muž jemného uměleckého vkusu a virtuos malby dobové, sloučil jej v "Dějinách literatury XVIII. století" v 50. až 70. letech se srovnávací historií kulturní. Nové dráhy razil pak V i I é m S che r e r (1841-1886), odborník ve filologii, ale při tom stejně šťastný v moderní kritice jako v dějinách literárních. Scherer byl rozhodný vyznavač novodobého positivismu a rád přenášel přírodovědecké metody do nauk duchovních; moderní kultura velkoměstská a pruský imperialismus byly mu duševním domovem, zároveň však pokládal Goetha za úhelny

I3

[na začátek stránky]