Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Krajané a sousedé : kniha studií a podobizen

NOVÁK, Arne. Krajané a sousedé : kniha studií a podobizen. V Praze : Dr. Ot. Štorch-Marien, 1922. 202 s (Aventinum ; sv. 49)

[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 1
3 kB
str. 2
0 kB
str. 3
1 kB
str. 4
0 kB
str. 5
249 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 6
0 kB
str. 7
47 kB
str. 8
47 kB
str. 9
47 kB
str. 10
42 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 11
43 kB
str. 12
46 kB
str. 13
46 kB
str. 14
43 kB
str. 15
44 kB

Obsah

Jan Blahoslav na rozcestí - [7]

Máchův soucit a jeho dědic - [19]

Poslední povídka Boženy Němcové - [29]

Malířský zrak Vítězslava Hálka - [34]

"Antar" Svatopluka Čecha - [42]

Básnické dopisy:

 1. Jaroslav Vrchlický Sofii Podlipské - [57]
 2. Julius Zeyer Růženě Jesenské - [73]

Jan Lier feuilletonista - [77]

T. G. Masaryk:

 1. Osobnost - [88]
 2. T. G. Masaryk jako kritik - [98]

Národní kritik a novinář - [104]

Po cestách českého románu soudobého:

 1. Román Antonína Vondrejce - [110]
 2. Pouta soužití - [120]
 3. Skladba o vykoupení z dualismu - [124]
 4. Bílý barbar - [136]

Lyrická žeň Jaroslava Kvapila - [143]

Poslední hovory s Otakarem Theerem:

 1. Před hodinou triumfu - [147]
 2. Nad ložem smrtelným - [152]
 3. Nad tělem vychládajícím - [157]
 4. Řeč nad hrobem - [167]

Duch německé literatury v Čechách - [170]

Pražský román? - [179]

Píseň Mignonina - [184]

Noví sousedé:

Gottfried Keller - [198]