Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Karel Hynek Mácha - str. 120

[na přehled] [na text]

Karel Hynek Mácha : osobnost, dílo, ohlas : sborník k 100. výročí Máchovy smrti. V Praze : Družstevní práce, 1937. 344 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ame Novák: Mácha vlslonář

Z jarního a letního pobytu r. 1816 v Alpách a u švýcarských jezer si odnášel vzdorný uprchlík anglický, lord Byron, díla, vznícená dojmy z velehor, vod a svobody Švýcarska: třetí zpěv "Childe Haroldovy pouti", "Vězně chillonského" a zárodky "Manfréda", ale vedle nich také dvě krátké, životně i básnicky intensivní skladby, stojící mimo prostor a čas. Obě, "Sen" ("The Dream") a "Tma" ("Darkness"), musily za Byronova života i v úsudcích jeho nejnadšenějších vyznavačů ustupovati dílům rozsáhlejším a náročnějším, dnes však vidíme v nich nad jiné osobitý odkaz jeho ducha i umění. V obou, jak v tragické zkratce lidského osudu pod zorným úhlem milostného nedorozumění, tak v mrákotném obraze konce lidského rodu na vychladlé zemi, označil Byron přímo oblast snovou jako svůj zdroj inspirační a zároveň jako svět svéprávný a pravdivý, který nebezpečně soutěží se smyslovou skutečností, řízenou rozumem:

"Sny stanou se

část samých nás a věku našeho a jsou jak hlasatelé věčnosti. Jdou kol jak minulosti duchové, jak Sibyly zas mluví o příští

a mají moc a krutost slasti, bolu; ;; nás činí, co jsme nebyli, co chtí, a otřesou nás dávnou vidinou,

snem zniklých stínů. Jsou-li stíny též? Zda vše, co přešlo, není stín? Co jsou? Výtvory ducha? Duch můž utvořit

si podstatu a vlastní planety

si nadat skvělejšími bytostmi,

než byly kdys a dát jim dech a tvar,

jež mohou přežít všechnu tělesnost" ("Sen", překlad 1. V. Sládka).

Básnické umění Byronovo záleží pak v tom, že v něm pevně uvězní svůj sen, jinak nepostižitelně prchavý. Zachytí snové vidiny s touž intensitou a názorností, jak táhly ve spánku, před jeho zavřenýma očima: nejsou mu pouhými obrazy bezzájmové hry visuální, nýbrž prudkým prožitkem, který na chvíli posedá jeho celou bytost. Mají naléhavou realitu, kterou tvůrčí osobnost básníkova jest zcela proniknuta. Honosí se konkretností tak plastickou, s jakou se nemohou měřiti dojmy a zkušenosti

120

[na začátek stránky]