Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Josef Dobrovský

NOVÁK, Arne. Josef Dobrovský. V Praze : nákladem Spolku výtvarných umělců Mánes, 1928. 85 s., [16] s. obr. příl. (čb.), [2] s. faksimile (Zlatoroh ; sv. 53)

[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. [I]
0 kB
str. [II]
1 kB
str. [III]
24 kB
str. [IV]
0 kB
str. [V]
2 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. [VI]
2 kB
str. [VII]
0 kB
str. [VIII]
208 kB
str. [IX]
27 kB
str. [X]
0 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 1
32 kB
str. 2
32 kB
str. 3
31 kB
str. 4
31 kB
str. 5
32 kB

Obsah

SEZNAM VYOBRAZENÍ A PŘÍLOH

 1. Josef Dobrovský (podle Tkadlíkovy podobizny z r. 1821), před titulem. (VIII)
 2. Ďarmat na Slovensku, rodište Dobrovského. (P3)
 3. Titulní list Durychovy Bibliotheca Slavica z r. 1795. (P4)
 4. Nostický palác na Malé Straně v Praze. (P5)
 5. Titulni list prvního polemického spisu Dobrovského z r. 1779. (P6)
 6. Pierre Bayle. (P7)
 7. Hradisko u Olomouce. (P8)
 8. Josef Dobrovský z r. 1795. (P9)
 9. Faksimile rukopisu Dobrovského z r. 1819. (P10)
 10. Faksimile cestovního pasu Dobrovského do Ruska z r. 1792. (P11)
 11. Jos. Dobrovský s přítelem pozoruje na Rusi pomník s domnělými runami slovanskými. (P13)
 12. Titulní list časopisu Slovanka z r. 1815. (P14)
 13. Titulní list díla Institutiones linguae slavicae z r. 1822. (P15)
 14. Mikuláš Aleš: Sv. Cyril a Metoděj, kresba z roku 1897. (P16)
 15. Faksimile českého rukopisu Dobrovského z r. 1827. (P17)
 16. Konvent Milosrdných bratří na Starém Brně, kde Jos. Dobrovský zemřel. (P18)
 17. Mikuláš Aleš: Staroslovanský pohřeb. Z cyklu Život dávných Slovanů, kresba z r. 1891). (v knize se nevyskytuje)
 18. Původní podoba hrobu a pomníku Jos. Dobrovského na hřbitově starobrněnském. (P19)
 19. Pomník Josefa Dobrovského v Praze v Městském sadě. (P20)