Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 159

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

Ed. Milén: Leoš Janáček (podobizna)

Úvodem 7

Arne Novák: Leoš Janáček spisovatel 15

Vladimír Helfert: Kořeny Janáčkova kritického stylu. 2Jan Racek a Leoš Firkušný: Leoš Janáček a Lidové

noviny 29

I. Rodné »Ukvaly« . . .. ... 37

1. Moje Lašsko - 2. Bez bubnů - 3. Světla jitřní

4. Starosta Smolík - 5. »U Harabiša« - 6. Studánky - 7. Ticho

II. V životě a práci . . .. .., 56

8. Moje děvče z Tater - 9. Pro pár jablek?

10. Moje město - 11. Výlety 'páně Broučkovy 12. K čemu se přiznávám - 13. Glagolskaja missa

III. Lidová hudba a píseň . . . . . . . 65

14. »Pod šable« - 15. Nedočkal se - 16. Otázky

a odpovědi

IV. Nápěvky mluvy . . . . . . .. 71

17. Počátek románu - 18. Měl výtečný sluch

19. Na pravé stopě - 20. Rytá slova - 21. Rabindranath Tagore - 22. Smetanova dcera - 23.

Josef Zubatý •

V. V přírodě . 86

24. Jaro - 25. Stehlíček - 26. Ty lásky! - 27. Milieu - 28. Tři - 29. Kohoutek - 30. Sedm hav ranů - 21. Ústa - 32. Spačíček pán - 33. Když ptáčci jdou spat -

[na začátek stránky]