Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 157

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Strana

20. Počátek románu. Roč. XXX., č. 138. 17. III. 1922 7'2

21. Ty lásky! Roč. XXX., Č. 192. 16. IV. 1922 91

22. Milieu. Roč. XXX., č. 234. 11. V. 1922 . 93

23. A la polka. Roč. XXX., č. 292. 13. VI. 1922 . 137

24. Tři. Roč. XXX., č. 312. 24. VI. 1922 . 95

25. studánky. Roč. XXX., č. 450.8. IX. 1922 48

26. Kohoutek. Roč. XXX., Č. 527. 20. X. 1922 97

27. Sedm havranů. Roč. XXX., Č. 600. 30. XI. 1922 . 9 28. Starosta Smolik. Roč. XXXI., č. 138. 18. III. 1923 43

29. Ústa. Roč. XXXI., č. 331. 5. VII. 1923 . 101

30. Měl výtečný sluch. Roč. XXXII., č. 13. S. I. 1924 ?'3

31. Tvůrčí mysl. Roč. XXXII., č. 112. 2. III. 1924 139

32. Spačíček pán. Roč. XXXII., č. 220. 1. V. 1924 104

33. Berlín. Roč. XXXII., č. 244. 15. V. 1924. 118

34. Smetanova dcera. Roč. XXXII., č. 497.3. X. 1924 81

35. Liška Bystrouška. (Pouze notový záznam.) Roč. XXXII., č. 549. 1. XI. 1924. (Neotištěno)

36. Scéna liščiček. (Pouze notový záznam.) Roč. XXXII., čís.

554. 5. XI. 1924. (Neotíštěno)

37. »U Harabiša.« Roč. XXXII., č. 601. 30. XI. 1924 47

38. Na pravé stopě. Roč. XXXIII., č. 174. 7. IV. 1925 74

39. Když ptáčci .Ťdou spat. Roč. XXXIII., č. 369. 26. Vll. 1925. 105

40. Josef Zubatý. Roč. XXXIII., č. 532.24. X. 1925. 84

41. O pomník Pavlu Křížkovskému. Roč. XXXIII., Č. 541. 30.

X. 1925 . 113

42. »Basta!« Roč. XXXII!., č. 558. 8. XI. 1925 . 120

43. Moře, země. Roč. XXXIV., č. 297. 13. VI. 1926 124

44. Sletové fanfáry. (Pouze notový záznam.) Roč. XXXIV., č.

335.4. VII. 1926. (Neotištěno)

45. Nota. Roč. XXXIV., č. 375. 28. VII. 1926 140

46. Toulky. Roč. XXXV., č. 26. 16. I. 1927 . 115

47. K čemu se přiznávám. Roč. XXXV., č. 78. 13. II. 1927 . 62

157

[na začátek stránky]