Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 156

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SEZNAM FEIJILLETONtf LEOSE JANAtKA Z LIDOVÝCH NOVIN.

Strana

1. Nový proud v teorii hudební. (Feuilleton čistě teoretické povahy. Jeho obsah zpracoval Janáček podrobně ve svých teoretických pracích.) Roč. II., č. 251, 252, 25'7 a 261, 4., 6., 11. a 16. XI. 1894. (Neotištěno)

2. Jablunkovské Mosty. Roč. XV., č. 355. 24. XII. 1907 109

3. Světla jitřní. Roč. XVII., č. 353. 24. XII. 1909 . 40

4. Bez bubnů. Roč. XIX., č. 105. 16. IV. 1911 . 39

5. »Pod šable.« Roč. XIX., č. 11'7.29. IV. 1911. (Večery) 6 6. Z nové sbírky národních písní moravských. (Text Pavel Váša, Janáček doprovází pouze notovými příklady.) Roč. XIX., č. 354. 23. XII. 1911. (Neotištěno)

'7. Jaro. Roč. XX., č. 14.6. IV. 1912. (Večery) . 86

8. Výlety páně Broučkovy. Roč. XXV., č. 351. 23. XII. 1917. 60

9. Mo-ra-va-ny! Mo-ra-waaan! Roč. XXVI., Č. 93.6. IV. 1<)W. 110

10. Nedočkal se. Roč. XXVII., č. 153. 3. VI. 1919 67

11. Ticho. Roč. XXVII., č. 236. 26. VIII. 1919 . 53

12. Úvodní slovo k otevření konservatoře hudby v Brnč. Hoč.

XXVII., č. 2'78. '7. X. 1919 134

13. stehlíček. Roč. XXIX., č. 269. 1. VI. 1921 89

14. Z přednášky prof. Torraca. (Pouze nápěvkové záznamy.)

Roč. XXIX., č. 282. 8. VI., 1921. (Neotíštěno)

15. Rabindranath Tagore. Roč. XXIX., č. 308.22. VI. 1921 80

16. Z Vysokých Tater. Roč. XXIX., č. 354. 18. VII. 1921 12'7

1'7. Rytá slova. Roč. XXIX., č. 4'74. 22. IX., 1921 '7 18. Adolf Srajbr. Roč. XXIX., č. 480. 25. IX. 1921 . 136

19. Otázky a odpovědi. Roč. XXX., č. 64. 5. II. 1922 68

156

[na začátek stránky]