Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 15

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

LEO~ JA-NÁtEK SPISOVA-TEL

Napsal Arne Novák.

Milenec a nevolník okamžiku, kypivě dojmová povaha, vášnivé srdce, libující si v citových výbuších, a při tom nespoutaná a nespoutatelná tvořivost, která uměleckým činem reaguje prudce a kvapně na všecky zevní i vnitřní podněty a přetváří je, zachovávajíc podivuhodně jejich bezprostřednost varu a víru - tak se nám rýsuje Leoš J anáček ~ člověk, Leoš Janáček - hudebník, kdykoliv prožíváme jeho dramatické, písňové i instrumentální projevy a když si jejich pomocí křísíme v paměti jeho zjev, tak jedinečný v naší umělecké kultuře a zároveň tak karakteristický pro naši národní povahu, zvláště v jejím východním větvení.

Cehokoli se tento mladistvý divoch, jinošský ještě pod bílou -návějí kučer kmetových, dotkl svým temperamentním úderem, to zvučelo melodickým spádem a úsečnou rytmikou jeho nenapodobitelné bytosti pudového umělce, stále spiatého silnými kořeny se zemí. Komponoval stejně jako psal a nepsal jinak než m.luvil; nelze pochybovati o tom, že by se grafologův úsudek o jeho rázném rukopise úplně kryl s hudebně psychologickými závěry, odvozenými z nápěvků jeho vlastní mluvy. Jistě se mýlili ti, kdož v Janáčkově lidském i hudebním výraze rozeznávali a zdůrazňovali především jeho lidovou mateřštinu s jazykovými i uměleckými názvuky nářečí a folkloru až po tu zkratkovost a úryvkovitost s jejím zvláštním sklonem k životní syntése a k melodické esenci skutečnosti - toť právě jenom nápadný povrch, pod kterým se otvíraly teprve pravé hloubky Janáčkovy individuality. Ta byla jistě daleko složitější než se dohadovali jeho vrstevníci a přátelé, a než i dnes připouští zasvěcený a odborný rozbor jeho

15

[na začátek stránky]