Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

František Borový - str. 79

[na přehled] [na text]

František Borový : 31. 1. 1874 - 20. 3. 1936. Praha : Klub nakladatelů Kmen, 1937. 84 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

J osej Kalous" Fr a II tiš c k Bor o v Ý 7

Eduard Ba.~s, Vznik Kmene 9

Karel (}apek, Vzporu ínka příliš malá 17 Václav Cihák, Jíl () v é 19

Otakar Fischer, Z e cl II li Jev i š tě 2 Bedfil'h FI.l(tík, Ú e t a k (~ k II i z e 24

Josef Hora, r n JH em oriam 27

~filoslav H)~sek, Mé má 10 o F ra n tiš k I Borové~n :H)

[na začátek stránky]