Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

František Borový - str. 56

[na přehled] [na text]

František Borový : 31. 1. 1874 - 20. 3. 1936. Praha : Klub nakladatelů Kmen, 1937. 84 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Zvony domova

Arne Novák

Na sklonku "hrozného roku" 1915, kdy po skonu mého posledního, devatenáctiletého bratra Jaroslava na ruském bojišti srdce přetékalo hořem soukromým a kdy události válečné obestíraly ducha těžkými obavami o věc národní, soustředil jsem se pro vnitřní útěchu v literární práci horlivěji, než kdy předtím. V "Lumíru", kam jsem se po několikaleté přestávce vrátil, v "Topičově sborníku", v Jiřinových "Květech" nalezl jsem ochotné fo rum, jaké mně po zániku "Přehledu" chybělo, a volky nevolky jsem se musil smířiti s důkladnými škrty censorovými ve statích, jejichž odvážná místa přijímali nejen liberální, ale zároveň srdnatí redaktoři bez námitek a bez obav, i když běželo o témata tak ožehavá jako Hus, Komenský, Havliček, Jirásek. Současně jsem pracoval i o větších celcích knižních: první díl "Svatopluka Čecha" rychle narůstal; "Prahu barokní" jsem z původní improvi 56

[na začátek stránky]