Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka - str. [IV]

[na přehled] [na text]

Šimon, T. F. Praha : dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka. Praha : nákladem autorovým, 1911. 15 s., 25 leptů.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SBÍRKA TATO VYDÁNA V OMEZENÉM POČTU ČíSLOVANÝCH, AUTOREM PODEPSANÝCH EXEMPLÁŘO. Z NICHŽ čís. 1-6 NA STARÉM JAPONU S PRVOTNÍMI STAVY DESEK. ČíSLA 7-36 NA STARÉM JAPONU BEZE STAVO A ČíSLA 37-250 NA PRAVÉM HOLANDSKÉM PAPÍRU

čís.

LEPTY TIŠTĚNY A DÍLO VYPRAVENO GRAFICKÝM ÚSTA:

VEM JANA ŠTENCE, TEXT TISKL ZÁVOD POLITIKY V PRAZE.

[na začátek stránky]